Nacija zombija: Doktor za mrtve

Z-Nation: Doctor of the Dead

Ekipa odlazi u laboratorij u Coloradu u nadi da će pronaći dr. Mercha.