Nacija zombija: Nuklearna opasnost

Z-Nation: Going Nuclear

Preživjeli moraju spriječiti pregrijavanje nuklearnog reaktora dok ih napadaju svjetleći i radioaktivni zombiji.