Nadareni

Prodigies, The

Petero iznimno nadarenih mladih napadnuto je u Central Parku u New Yorku.
Nakon napada, počinju smišljati savršenu osvetu.