Ne mogu dijeliti svoje srce

Fulfillment Of Mary Gray, The

Žena s prijelaza stoljeća živi na farmi sa svojim mužem i njegovim bratom. Kad zbog muževe sterilnosti ne može ostati trudna, počne se razvijati emocionalni trokut, a na muževljev prijedlog da zatrudni s njegovim mlađim bratom. To sve pokrene takvu privlačnost između supruge i njezina šurjaka koja na kraju postaje preintenzivna da bi se poricala.