Nevina laž

Good Lie, The

Kada brbljava Amerikanka u svoj dom primi trojicu sudanskih izbjeglica ni ne sluti kako će joj se život promijeniti – na bolje. Sudar kultura proizvest će niz smiješnih situacija, ali i jednu sasvim ozbiljnu kojoj će za cilj biti dovesti na sigurno sestru jednog od novo pristiglih ukućana.