Noćni jahači

Night Raiders

Godina je 2043. Vojna okupacija nadzire obespravljene gradove u poslijeratnoj Sjevernoj Americi. Djeca su vlasništvo države. Očajna žena priključuje se ilegalnoj grupi osvetnika kako bi se ubacila u državnu malu školu i vratila svoju kćer. Ovo je drama o otpornosti, hrabrosti i ljubavi.