Običan čovjek – 4. dio

Homme Ordinaire, Un - Part 4

Osam godina kasnije. I sve se opet pokreće. Tajanstveni korisnik Interneta, trag i uznemirujuća slučajnost. Christophe de Salin mogao bi biti živ. Što će Anna-Rose učiniti?