Obični čovjek – 1. dio

Homme Ordinaire, Un - Part 1

Majka i njezino četvero djece pronađeni su ubijeni, zakopani u svom vrtu. Otac, Christophe de Salin, nestao. Sumnja se na njega. Anna-Rose Gagnières pokreće istragu. Ova je građanska obitelj bila na rubu, u dugovima. A čovjek bi metodički pripremio ubojstva…