Posjedovanje Michaela Kinga

Possession Of Michael King, The

Michael King (Shane Johnson) ne vjeruje ni u Boga ni u vraga. Nakon iznenadne smrti svoje supruge, Michael odluči snimiti svoj idući film s temom postoji li natprirodno i u kojemu će on biti središte pokusa dopuštajući mnogim praktičarima okultnoga da iskušaju najdublje i najmračnije obrede koje znaju na njemu u nadi da će, kad ne uspiju, jednom zasvagda dokazati da religija, spiritualizam i paranormalno nije ništa drugo negoli mit. No nešto se ipak dogodi. I zaposjelo je Michaela Kinga. I ne želi ga pustiti.