Pravda za sve: Igra na sve

True Justice: All In

CIA obećava Kaneu da će ubijanjem zloglasnog krijumčara organa doći korak bliže Duhu.