Pravda za sve II, ep. 12

True Justice II, ep. 12

Kane pokušava uhvatiti priliku da dođe do Duha, ali FBI je obaviješten o njegovim aktivnostima i želi ga zaustaviti.