Pravda za sve II, ep. 5

True Justice II, ep. 5

Bojan, čovjek iz Kaneove prošlosti, ponovno izranja i CIA vjeruje da je stigao u grad zaštititi osobu koja se brine za Duhovo pranje novca, a koja također stiže u grad.