Pristanak

Consentement, Le

Pariz, 1985. g. Vanessi je 13 g. kad upoznaje Gabriela Matzneffa, poznatog 50-g. pisca. Mlada tinejdžerica postaje ljubavnica i muza ovoga čovjeka koji je slavan u svijetu kulture i politike. Izgubivši se u vezi, Vanessa potpada pod sve jači, destruktivni utjecaj koji ovaj manipulator ima nad njom.