[REC]3: Početak

[Rec]3: Genesis

Akcija se sada zbiva kilometrima od originalne lokacije i dijelom na danjem svjetlu, dajući filmu posve svježu, no uznemirujuću novu stvarnost. Infekcija se proširila. Zapleti prethodna dva filma tu se spajaju, i ovaj treći dio sage djeluje kao dekoder za otkrivanje informacija skrivenih u prva dva filma, te ostavlja otvorena vrata za završni film, ‘[REC] 4: Apokalipsa.’