Sammy i prijatelji: Alphina tajna

Sammy & Co: The Alpha Mystery

Već nekoliko noći, Alpha, riba pilot napušta greben i ne želi reći Albertu gdje ide. Kada vide da je Albert tužan, Ricky i Annabel odluče potajno slijediti Alphu, kako bi otkrili njegovu tajnu, dok Ella i Pipo koji su malo pažljviji, ostaju na grebenu. Ali Ricky i Annabel će se izgubiti na putu, pa će se Ella i Pipo zabrinuti i otići ih tražiti sa Albertom…