Sammy i prijatelji: Velika mama

Sammy & Co: Big Mama

Mama od Velikog Šefa pojavi se na grebenu. Čini se da je potpuna suprotnost svome sinu: nježna je i ugodna… Ali, na kraju se ispostavi da je još puno gora od njega, jer skriva svoju tiraninsku prirodu ispod maske ljubaznosti a i odlučna je preuzeti ovlast nad grebenom naših prijatelja..