Sammy i prijatelji: Zamka

Sammy & Co: Cat Fish

Brod potone u blizini grebena, sa galebom (Georgeom) zarobljenim unutra. Ricky, Ella, Annabel i Pipo, koji su vidjeli kako se to dogodilo, odluče ga spasiti! Dok Ricky i Ella plivaju natrag do otoka, da zatraže pomoć od galebova, Pipo ostane sam s Georgeom. Lukavi galeb kaže ribici da će ga naučiti hodati po kopnu ako mu ovaj priđe… Pipo ne zna koliko galebovi vole ribu!