Spartak – Krv i pijesak: Stare rane

Spartacus - Blood and Sand: Old Wounds

Batijat otme poglavarstvenika zbog događaja na rođendanu njegova sina. Spartak se bori s ranama (fizičkim i emotivnim), a snovi mu otkrivaju neke uznemirujuće stvari.