Spartak – Osveta: Čudovišta

Spartacus - Vengeance: Monsters

Spartak nakon iznenadnog napada Rimljana uviđa slabost svoje obrane. Varinije dolazi smijeniti Glabera u trenutku kada Ašur otkriva Spartakovo sklonište. Ilitija otkriva Sepiji da je Glaber ubio njezinoga brata.