Spartak – Osveta: Odabrani put

Spartacus - Vengeance: Chosen Path

Spartak želi da se pobunjenici pripreme za obranu novoga utočišta. Lukrecija i Ilitija tješe jedna drugu, a Glaber dovodi smrtonosne novake.