Spartak – Osveta: Prisega

Spartacus - Vengeance: Sacramentum

Spartak i njegovi pobunjenici povećavaju svoju brojnost oslobađajući ratne zarobljenike. Kriks predviđa etničku netrpeljivost, ali Spartak i Argon smiruju strasti. Lukrecija želi unovačiti bivšega Batijatova gladijatora, kako bi nadmudrila moćne Rimljane.