Spartak II, ep. 8

Spartacus II, ep. 8

Spartak ima priliku za osvetu kad zarobe uglednog Rimljana. Hoće li utažiti želju za osvetom po cijenu većeg dobra? Raste napetost između Glabera i žena koje ga okružuju.