Spartak – Osveta: Ravnoteža

Spartacus - Vengeance: Balance

Spartak ima priliku za osvetu kad zarobe uglednog Rimljana. Hoće li utažiti želju za osvetom po cijenu većeg dobra? Raste napetost između Glabera i žena koje ga okružuju.