Spartak- Rat prokletih: Mrtvi i umirući

Spartacus - War of the Damned: The Dead and the Dying

Kras doznaje da jedan istaknuti Rimljanin želi ukrasti slavu pobjede nad Spartakom. Spartak traži nešto što će mu dati prednost pred Rimljanima.