Taxi Brooklyn: Brooklyn Heights

Taxi Brooklyn: Brooklyn Heights

Bogata, no žena koja će uskoro umrijeti, ponudi Cat posao na slučaju koji se tiče njezina ‘trijezna’ sina. Lea uhiti imigracijska.