Taxi Brooklyn, ep. 6

Taxi Brooklyn, ep. 6

Catine skrivene emocije pojave se kad Amandu Pearson, ženu vrebača iz parka, pronađu ubijenu. Cat se proslavila slučajem Vrebač, no skoro je zbog njega i poginula. Kad je Baker pita da preuzme slučaj, pristane, no samo ako ide i Leo. Ono što otkriju jest još jedan vrebač koji želi ubiti Cat.