Tisuću rezova

Serpent Aux Mille Coupures, Le

Opasni plaćeni ubojica nalazi pribježište na farmi, no spotakne se preko raspačavača drogom i rasističkih farmera.