Ukleta kuća

Marrowbone

Nakon majčine smrti, Jack i njegova sestra i braća skrivaju se u staroj kući na misterioznoj farmi, kojom luta prijeteća spodoba.
1969. godine u ruralnoj Americi, Jack (20) i njegova braća, Jane (19), Billy (18) i Sam (5) žive u staroj kući na osamljenoj, ruševnoj farmi koja je godinama bila napuštena. Napustili su Englesku sa majkom Rose (40), bježeći od nasilnog oca i tražeći priliku za novi početak u novoj zemlji. Majka je umrla vrlo brzo nakon što su stigli u Marrowbone.
Djeca od tada žive u izolaciji, odvojeni od svijeta a majčina je smrt jedna od prvih tajni koje skrivaju zidovi stare kuće…