Život drugih

Leben Der Anderen, Das

Gerd Wiesler uvaženi je i istaknuti pripadnik Stasija u Istočnoj Njemačkoj 1984. godine. Od svog prijatelja i pretpostavljenog zamoljen je da sprovede osjetljivo nadgledanje popularnog dramatičara Georga Dreymana i njegove partnerice, glumice Criste Marie Sieland. Premda naizgled poslušan građanin koji u svojim djelima ne kritizira previše državu, sumnja se da vodi dvostruki život. A istodobno je i jedan ministar osobno zainteresiran za Cristu te bi mu odgovaralo da Georg nestane. Gerd profesionalno kreće odrađivati posao, ali tada po prvi puta biva i osobno uvučen u živote ljudi koje prati…