Gledaj CineStar TV Channels i osvoji CINECALL!

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) VOX komunikacije d.o.o., Ulica Vice Vukova 6, 10020 Zagreb, OIB 24533297794, donosi sljedeća:

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„CINECALL“

 

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je VOX komunikacije d.o.o., Ulica Vice Vukova 6, 10020 Zagreb, OIB 24533297794. Tehničku podršku u provedbi nagradne igre pruža Mobitel Media d.o.o., Šoštarićeva 10, 10000 Zagreb, OIB 84873605417.

 

Članak 2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra provodi se od 1. rujna 2015. godine do 31. siječnja 2016. godine na području Republike Hrvatske.

 

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe CineStar TV kanala.

 

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje za vrijeme trajanja nagradne igre pošalju SMS poruku sadržaja:

CINECALL, ime i prezime, adresa (ulica, poštanski broj i mjesto) na broj 60221. Cijena SMS poruke je 2,40 kn, PDV uključen.

Broj prijava po sudioniku nije ograničen.

 

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici tvrtke VOX komunikacije d.o.o., zaposlenici tvrtke Mobitel Media d.o.o., kao ni članovi njihove uže obitelji.

 

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od:

  • Glavna nagrada: 2 povratne avio karte za EU destinaciju po izboru* i potrošačka MasterCard kartica s 5.000 kn. Ukupna vrijednost glavne nagrade je 10.300,00 kuna.
  • Tjedne nagrade: 21 x Blitz poklon paket vrijednosti 100,00 kuna. Po jedna nagrada za svaki tjedan nagradne igre.

 

*Dobitnik može birati između Lufthansinih letova na ove EU destinacije: London, Stockholm, Brussels, Milano, Barcelona, Athena, Copenhagen, Berlin, Beč, Oslo, Rim, Krakow, Varšava, Prag, Sofia.

Ukupna vrijednost nagradnog fonda je 12.400,00 kuna. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

 

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika glavne nagrade održat će se 2. veljače 2016. godine u sjedištu Priređivača uz prisustvo tročlane komisije, te će se o tijeku izvlačenja voditi zapisnik.

Dobitnici tjednih nagrada izvlačit će se drugog radnog dana u tjednu za prethodni tjedan. Na primjer, izvlačenje za prijave primljene od 7. rujna do 13. rujna 2015. održat će se 15. rujna 2015. godine. Ukupno će se izvući 21 tjedni dobitnik.

Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira između svih zaprimljenih prijava.

Imena dobitnika bit će objavljena u roku od 7 dana od svakog izvlačenja na Internet stranici www.cinestartvchannels.hr.

 

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke: ime i prezime, adresu, sliku i slično priređivač može koristiti u promocijske svrhe bez naknade i prethodne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

 

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na Internet stranici www.cinestartvchannels.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjeru ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

 

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici www.cinestartvchannels.hr prije početka nagradne igre.

 

Članak 11. Korištenje osobnih podataka

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke ili upisom podataka na Internet stranici, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre i vlastitih marketinških aktivnosti. Sudionik u bilo kojem trenutku može zatražiti odjavu od primanja ovakvih obavijesti.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

 

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

 

U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

DOBITNICA GLAVNE NAGRADE 2 povratne avio karte za EU destinaciju po izboru* i potrošačka MasterCard kartica s 5.000 kn je BENKOVIĆ VLATKA, Zagreb.

PRVI NAGRADNI KRUG – Nikolina Dapas, Zagreb

DRUGI NAGRADNI KRUG – Josip Knežević, Opuzen

TREĆI NAGRADNI KRUG – Ivo Glavinić, Zagreb

ČETVRTI NAGRADNI KRUG – Luana Kadum, Poreč

PETI NAGRADNI KRUG – Marija Matoković, Feričanci

ŠESTI NAGRADNI KRUG – Adrijano Delač, Karlovac

SEDMI NAGRADNI KRUG – Erika Kavić, Zagreb

OSMI NAGRADNI KRUG – Maja Gvozdenović, Split

DEVETI NAGRADNI KRUG – Emily Vrkić, Rijeka

DESETI NAGRADNI KRUG – Mirela Komšić, Zagreb

JEDANAESTI NAGRADNI KRUG –  Suzana Bingulac Beretin, Vukovar

DVANAESTI NAGRADNI KRUG – Hrvoje Ostojić, Split

TRINAESTI NAGRADNI KRUG – Željka Pavlić, Osijek

ČETRNAESTI NAGRADNI KRUG – Vedran Sochor, Rijeka

PETNAESTI NAGRADNI KRUG – Dalibor Puljiz, Velika Gorica

ŠESNAESTI NAGRADNI KRUG – Željko Rišner, Osijek

SEDAMNAESTI NAGRADNI KRUG – Josip Knežević, Opuzen

OSAMNAESTI NAGRADNI KRUG – Anđelo Berković, Čazma

DEVENTAESTI NAGRADNI KRUG – Barbara Brković, Zagreb

DVADESETI NAGRADNI KRUG –  Lidija Tomčić, Zagreb

DVDESET I PRVI KRUG – Željko Duić, Varaždin