Amazing Grace

Amazing Grace

William Wilberforce, član engleskog parlamenta u 18. stoljeću, koji je odlučio ukinuti ropstvo u britanskim zemljama. Potpomognut malom skupinom naprednih mislioca i neočekivanih pomagača on svake godine u parlamentu predlaľe ukidanje ropstva. Stalni neuspjesi ga obeshrabruju, ali prijatelji – među kojima je i bivąi kapetan broda s robovima, a sada pokajnik, svećenik i autor slavne “Amazing Grace” – te novopronađena ljubav inspiriraju ga da nastavi dalje.