Običan čovjek – 3. dio

Homme Ordinaire, Un - Part 3

Što ako Christophe de Salin nije kriv? Njegova sestra ima argumente. I policijska istraga nailazi na određene nedosljednosti. Ali Anna-Rose se premišlja, zadivljena… Christopheove proturječnosti, njegova okrutnost, njegovi problemi u odnosu. Ona ulazi u njegov život. Do posljednjih minuta prije ubojstava… Prati i njegovo kretanje. Hoće li naći Christophea de Salina?