Satellite Boy

Satellite Boy

Pete sa svojim djedom živi u starom, napuštenom, otvorenom kinu u pustinji. Kad starom drive-in kinu prijete uništenjem, 10-g. Pete krene u grad sa svojim najboljim prijateljem Kalmainom, da spase svoj dom. Ali dječaci se izgube u australskom zaleđu. Gladni su i žedni. Pete se mora sjetiti starih trikova za preživljavanje koje ga je djed naučio. Na kraju ipak Pete i Kalmain dođu do grada, spase staro kino i vrate se kući kao junaci…