Savršen muškarac

Un Homme Ideal

Pisac koji je nailazio na brojne prepreke nekako nađe prečac do slave, no ucjenjivač mu zaprijeti da će mu uništiti njegov savršen život.