Savršen muškarac

Un homme idéal

Pisac koji je nailazio na brojne prepreke nekako nađe prečac do slave, no ucjenjivač mu zaprijeti da će mu uništiti njegov savršen život.