Spartak I, ep. 1

Spartacus I, ep. 1

Na grčkom poluotoku vodi se rat. Rimljani nagovaraju Tračane da im pomognu poraziti Gete, koji već naraštajima pustoše tračanska sela. Tračani su neustrašivi ratnici. Rimski zapovjednik Klaudije Glaber prevari ih i naredi im da se bore protiv Grka, na što oni nisu računali. Jedan od njih se pobuni i odbije se boriti, ali završi u ropstvu sa svojom ženom Surom. Tračanina odvedu u Kapuu gdje senator Albinije sponzorira gladijatorske igre. Porobljeni Tračanin u areni pobjedi četiri protivnika. Senator Albinije ga ostavlja na životu i daje mu ime po tračanskom kralju Spartaku.