Dolina Bogova

Valley of the Gods

‘Dolina bogova’ spaja tri zasebne radnje kako bi stvorila epsku fantastičnu priču. Razvedeni pisac John Ecas (Josh Hartnett) angažiran je kako bi napisao biografiju najbogatijeg čovjeka na svijetu, povučenog Wesa Taurosa (John Malkovich). John ne zna da je zemlja kojom korača sveta i da je u sporu između industrijalca bogataša Wesa Taurosa (John Malkovich), koji zemlju želi minirati zbog urana, i borbenog lokalnog indijanskog plemena Navajo. Taurosovi postupci otkrivaju bića iz Navajo legendi za koje se smatralo da nisu ništa više od mita.
Dok se tri strane sukobljavaju, predodžbe o tome što je doista vrijedno dolaze u fokus kad bogovi starih ratuju protiv želja modernog čovjeka.