Izabran

Chosen

Max igra šah sa svojim pradjedom koji mu priča o Sonsonu, mađarskom Židovu iz II. svj. rata.
Debrecen, Mađarska. Zima 1943. Godine. Sonson je bivši odvjetnik. Njegova supruga, Florence, oboljela je od raka, koji je sad u terminalnoj fazi. U proljeće 1944. Nijemci su ih napali, Florence se rak proširio i ona umire. Na umoru joj Sonson obeća da će se brinuti o njezinoj buntovnoj sestri Judith. Mađarski pokret otpora pristupa Sonsonu jer traže čovjeka njegovog intelekta i poznavanja jezika, pa im se nevoljko pridruži jer sazna da su nacisti oteli Judith. I borba protiv njemačkih ugnjetavača počinje…