Izravan pogodak

DIRECT HIT

Veteranski plaćeni ubojica Hatch želi u mirovinu, ali daju mu još jedan, posljednji i bitan posao. Iako je hladnokrvan, shvaća da suosjeća sa Savannah koju mora ubiti i pokušava obmanuti svog šega Jamesa Tronsona da povjeruje kako je ispunio zadaću….