Jednom lopov: Macov tatica

ONCE A THIEF S001E005: MAC DADDY

Mac je sumnjičav kada se njegov otac, kojeg nije vidio godinama, pojavi raširenih ruku. Njihov se sastanak odgodi kada Maca pošalju da pronađe Li Ann koja je nestala pri istrazi elitnih toplica povezanih s bolesnim dilerom oružja. Li Ann je otkrila da se u toplicama odvijaju ilegalne transplantacije organa, ali nakon što je uhvate, njoj namijene ulogu “donorice” pluća za krijumčara oružja.