Karakter

Character

J.W. Katadreuffe je sin Jobe Katadreuffe i A.B. Drevenhavena. Joba ga je posve zapostavila. A Dreverhaven osigurava uspješnu karijeru svom sinu. Iako ga nekoliko puta tereti ovrhom, on uspijeva, ali uz veliku cijenu.