Wynonna Earp I, ep. 4

Wynonna Earp I, ep. 4

Wynonna i Dolls moraju brzo djelovati, jer stanovnici Purgatoryja padaju kao muhe, jer ih ubija naizgled nevidljiv napadač.